В Артех ООД  повече от 15 години се проектират,  произвеждат и поддържат електрозадвижвания за промишлеността. Нашите специалисти имат многогодишен опит в управлението на постояннотокови и променливотокови двигатели, който ни дава възможност да отговорим на изискванията на клиентите ни в тази област по най-добрия начин.

Основните направления в дейността ни са:
- Разработка и производство на безчеткови серво-двигатели и регулатори
- Производство на шпиндел и серво-регулатори за постояннотокови двигатели
- Модернизация на металорежещи машини със CNC
- Производство на машини за плазмено – газо-кислородно рязане

 

Начало   За нас   Продукти   Приложения   Новини   Контакти