Шпинделни двигатели и преобразуватели
Постояннотокови (DC) серводвигатели и преобразуватели

Серводвигателите АМ1 са синхронни безчеткови двигатели с редкоземни магнити. Те са съвременната алтернатива на широко разпространените постояннотокови (DC) двигатели 2МТА, 3МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ, 47МВН произвеждани в миналото.

Серводвигателите АМ1 са част от комплектните синхронни сервозадвижвания SACAM.

Предимства на двигателите АМ1 пред постояннотоковите:

► Липсата на колекторно-четков апарат ги прави много по-надеждни и относително по-ефтини, защото практически не се нуждаят от поддръжка.

► Използването на редкоземни магнити вместо феритни позволява намаляване на габаритите на двигателите АМ1 при едни и същи електро-механични характеристики.

► Редкоземните магнити дават възможност ротора на двигателите АМ1 да бъде с по-малък инерционен момент, което ги прави по-динамични от постояннотоковите.

► В двигателите АМ1 е вграден абсолютен датчик за позиция – резолвер. Той се използва за измерване на скоростта вместо тахогенератора при постояннотоковите двигатели. За разлика от тахогенератора, резолвера е безконтактен, безчетков и не се нуждае от поддръжка.

Резолверът замества и инкременталния енкодер по съответната ос, като вместо 2500 имп./об. генерира 4096 имп./об. Това повишава с повече от 50% точността на   позициониране.

► Присъединителните размери на двигателите АМ1 – фланец, вал са като на  двигателите 2МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ. Това прави лесна замяната на старите постояннотокови двигатели при модернизация на металорежещи машини – не е необходима никаква допълнителна механична обработка.

Поради голямото разнообразие на металорежещи машини и изобщо на приложения на серводвигатели не е възможно да се проектират и произведат двигатели с толкова различни характеристики и размери.

Затова Артех предлага проектиране и производство на двигатели по заявка на клиента – малки количества или единични  бройки без допълнително оскъпяване.


ПАРАМЕТРИ НА ДВИГАТЕЛИТЕ АМ1

Тип на двигателя

Номинална мощност
Prated

Максимална
скорост
nmax

Номин.
момент
Mrated

Макс. момент
Mmax

Инерционен момент
J

Номин.
ток

Irated

 
  W rpm Nm Nm x10-4 kg.m2 Arms
AM1-1331504■■■ 400 1500 4 12 15 1,5
AM1-1332005■■■ 600 2000 5 15 15 2,5
AM1-1341506■■■ 600 1500 6 18 18 2,7
AM1-1362010■■■ 1200 2000 10 30 27 5,3
AM1-1362015■■■ 1800 2000 15 43 27 8
AM1-1931215■■■ 1050 1200 15 60 90 5
АМ1-1941220■■■ 1140 1200 20 70 95 29
АМ1-1951225■■■ 1425 1200 25 73 101 8
AM1-1952025■■■ 1750 2000 25 73 101 8
AM1-1961230■■■ 2100 1200 30 100 137 9
AM1-1962030■■■ 3600 2000 30 90 137 9
AM1-1971235■■■ 2450 1200 35 105 141 10
AM1-1981240■■■ 2800 1200 40 115 146 11
AM1-1991247■■■ 3290 1200 47 130 150 14
AM1-1901252■■■ 3640 1200 52 145 173 14
AM1-1901260■■■ 4200 1200 60 180 173 17
AM1-2201810■■■ 12000 1800 100 180 273 83
AM1-2291008■■■ 8000 1000 80 160 205 32
AM1-2282007■■■ 7000 2000 70 120 195 32

ХАРАКТЕРИСТИКА МОМЕНТ-СКОРОСТ НА ДВИГАТЕЛИТЕ АМ1КОМБИНИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ И СЕРВОРЕГУЛАТОРИТЕ

ДВИГАТЕЛ СЕРВОРЕГУЛАТОР
Максимален момент

Nm

Максимална скорост

rpm

Номинален момент

Nm

Тип на двигателя

 

Тип на серворегулатора

 

Номинален ток

Arms

Захранващо напрежение

Vrms

60 1200 15 АМ1-1931215■■■ SAC1-3380■0720 07 3ph 380V
70 1200 20 АМ1-1941220■■■
73 1200 25 АМ1-1951225■■■ SАC1-3380■1024 10 3ph 380V
73 2000 25 АМ1-1952025■■■
100 1200 30 АМ1-1961230■■■ SAC1-3380■1230 12 3ph 380V
90 2000 30 АМ1-1962030■■■
105 1200 35 AM1-1971235■■■
115 1200 40 AM1-1981240■■■ SAC1-3380■1442 14 3ph 380V
130 1200 47 AM1-1991247■■■
145 1200 52 AM1-1901252■■■
180 1200 60 AM1-1901260■■■ SAC1-3380■1762 17 3ph 380V

Файл за сваляне:
Ръководство за експлоатация (SACAMexplBG_1411.pdf)

Виж също и:
Преобразуватели тип SAC1
Програма за настройка DriveObserver 

Безчеткови променливотокови (АС) серводвигатели и преобразуватели
- Серводвигатели тип АМ1
- Преобразуватели тип SAC1
- Програма за настройка DriveObserver
Меко развъртане на асинхронни двигатели
Изправители за галванични вани
Релета

Машини за термично рязане
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начало   За нас   Продукти   Приложения   Новини   Контакти