Шпинделни двигатели и преобразуватели
Постояннотокови (DC) серводвигатели и преобразуватели

Преобразувателят Енкодер – Тахогенератор се използва в металорежещите машини, при които серводвигателите са с вграден инкрементален енкодер, а не с тахогенератор.

Тъй като към всеки серворегулатор от типа SDC1, SDC1V трябва да се подаде аналогов сигнал, пропорционален на скороста на въртене на двигателя – обратна връзка по скорост, се налага преобразуване на сигналите  от енкодера в сигнал, подобен на този от тахогенератор

Преобразувателят Енкодер – Тахогенератор преобразува сигналите А, /А, В, /В от инкрементален енкодер в двуполярен аналогов сигнал с обхват на изменение +/-10V.
Файл за сваляне:
EncTg-BG.pdf

Виж също и:
Серводвигатели за постоянен ток модели 3PI, 00, 0, 5, 15, 25
Серводвигатели тип 2МТА, 3МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ
Tиристорни преобразуватели тип SDC1V
Тиристорни преобразуватели тип SDC1 

- Серводвигатели тип 3PI
- Серводвигатели тип 2МТА, 3МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ
- Тиристорни преобразуватели тип SDC1V
- Тиристорни преобразуватели тип SDC1
- Сервотрансформатори
- Преобразувател енкодер – тахогенератор
- Подвижен пулт на оператора МОР1
- Модул за позициониране PCTR1
Безчеткови променливотокови (АС) серводвигатели и преобразуватели
Меко развъртане на асинхронни двигатели
Изправители за галванични вани
Релета

Машини за термично рязане
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начало   За нас   Продукти   Приложения   Новини   Контакти