Шпинделни двигатели и преобразуватели
- Постояннотокови двигатели с независимо възбуждане тип МР

Комутационните дроселите  са задължителен елемент в тиристорните задвижвания. Те се свързват между захранващата мрежа и тиристорните преобразуватели. Схемата на свързване е дадена в Ръководството за експлоатация на преобразувателите MDC2 и MDC208.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип Индуктивност
mH
Номинален ток
А
Максимален ток
А
Маса
kg
Мощност
kW
PK-0525 0.5 25 50 8.0 5.5
PK-0548      0.5 40 80 8.0 7.5
PK-05410   0.5 40 100 8.5 11
PK-02510    0.2 50 100 8.6 15
PK-02612       0.2 60 120 7.4 18.5
PK-02715    0.2 75 150 8.9 22
PK-021020    0.2 100 200 9.4 30
PK-021320   0.2 130 200 15.5 45
PK-021632        0.2 160 320 19.4 55
PK-022550       0.2 250 500 20 110

Файл за сваляне:
DroseliMAN_BG.pdf

Виж също и:
Постояннотокови двигатели с независимо възбуждане тип МР
Тиристорни преобразуватели тип MDC2
Тиристорни преобразуватели тип MDC208

 


 

- Тиристорни преобразуватели тип MDC2
- Тиристорни преобразуватели MDC208
- Дросели
- Цифрово-аналогови реобразуватели
- Ориентирано спиране на шпиндела
Постояннотокови (DC) серводвигатели и преобразуватели
Безчеткови променливотокови (АС) серводвигатели и преобразуватели
Меко развъртане на асинхронни двигатели
Изправители за галванични вани
Релета

Машини за термично рязане
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начало   За нас   Продукти   Приложения   Новини   Контакти